De symtom som uppkommer vid ulcerös kolit kan variera mycket beroende på en mängd olika saker. De tidiga och vanligaste tecknen är dock lös avföring och magsmärtor.

Ulcerös kolit - symtom

De symtom man får av ulcerös kolit beror helt på hur allvarlig den är. En fjärdedel av de som har ulcerös kolit har endast en inflammation i ändtarmen och detta resulterar i en mildare symtom och sjukdom. En tredjedel av personer med ulcerös kolit har sjukdomen spridit sig till också den nedre delen av tjocktarmen, medan ungefär hälften har en inflammation i hela tjocktarmen.

Sjukdomsförloppet växlar mycket mellan tider med symtom och tider då man är helt symtomfri. De symtom som är märkbara vid ulcerös kolit är att man får en blodig diarré med slem i avföringen och lätta magsmärtor. Smärtan i magen släpper ofta efter avföring. Personer med ulcerös kolit kan också känna sig orkeslösa eller trötta och få minskad matlust och gå ner i vikt. Feber är en del av de symtom man kan få vid ulcerös kolit men uppstår sällan.


ulcerös kolit

Ulcerös kolit - symtom

  Kort om symtom vid ulcerös kolit:
* Diarré eller lös avföring
* Blodig och slem i avföringen
* Magsmärtor (främst i nedre, vänstra delen av magen) som minskar efter toalettbesök.
* Ont i muskler och leder
* Mer toalettbesök än vanligt
* Viktminskning (som ej går att förklara)
* Trött eller orkeslöshet


Ulcerös kolit - försämrade symtom

Vid en försämring av ulcerös kolit kan man bli undernärd och få inflammation i leder, ögon och i huden. Detta kan resultera att man får ont i kroppen och får feber. För att kunna sätta in rätt behandling eller ändra kosten vid ulcerös kolit gäller det att vara uppmärksam mot de symtom man har och eventuella nya symtom. Ibland kan symtomen förvärras av till exempel förändrade matvanor. Då är det viktigt att veta vad orsaken är så man snabbt kan förändra sitt beteende eller behandlingen på ett bättre sätt. Hur en behandling vid ulcerös kolit ser ut kan du läsa om i artikelnt: "ulcerös kolit - behandling".

Kosten kan har en stor betydelse för vissa personer mer ulcerös kolit när det gäller de symtom som framträder. Därför är det också viktigt att lära sig vilken kost som funkar för särskilda induvider. Mer om detta i avsnittet "ulcerös kolit - kost".


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.